Sskj.

Slovarji za učence in dijake. Projekt Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Sskj. Things To Know About Sskj.

Moka v SSKJ. Če nas zanima pomen besede moka, besedo vpišemo v iskalno okence SSKJ. Za branje in razumevanje rezultatov je treba poznati dele slovarskih sestavkov. Na spodnji fotografiji so označeni pomembni deli slovarskega sestavka SSKJ: 1. glava (geslo, podatki o besedni vrsti) 2. zaglavje (podatki o naglaševanju, intonaciji)1. zagotovitev ustreznih pogojev za polno uporabo, razvoj sposobnosti koga, zlasti z izobraževanjem. 1.1 zagotovitev ustreznih pogojev za polno uporabo, razvoj sposobnosti koga sploh. Terminološka. Opolnomočenje. V medicinskih besedilih pri lektoriranju pogosto naletimo na izraz opolnomočenje , pomen pa pogosto ni razviden, vendar tako ...Demokracija. Demokracíja ( grško δημοκρατíα ( demokratía) iz δημος ( demos - ljudstvo) in κρατειν ( kratein - vladati) oz. kratios (moč, oblast) - »vladavina ljudstva«) je oblika vladavine, v kateri oblast, oziroma pravica vladati, izvira iz ljudstva. To lahko svojo pravico izvršuje neposredno; vendar so danes bolj ...Rezultati iskanja za iskalni niz '*' po slovarju 'Slovar slovenskega knjižnega jezika' (SSKJ).

- Łrtica nad Łrko, npr. â, zaznamuje dolžino ustreznega glasu; v SSKJ tudi akut in cirkumfleks > kotnik v desno, npr. ty > ti, zaznamuje prehod v kaj < kotnik v levo, npr. ti < ty, zaznamuje nastanek iz Łesa-- Łrtica za vezajem, npr. mami --, zaznamuje neglasovno (niŁto) konŁnico - Łrtica za soglasnikom v oglatem oklepaju; npr.CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 811.163.6'374 SLOVAR slovenskega knjižnega jezika [Elektronski vir] / izdala Slovenska akademija znanosti in umetnosti [in] Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU ; avtorji in sodelavci Anton Bajec ...

Frazeme so v SSKJ iskali in jih izbrali: Laura Feher, Anja Ftičar, Adrijana Gal, Gloria Gjuran, Anita Grah, Lea Halas, Ines Herženjak, Lilla Hodnicki, Sara Horvat, Eszter Horváth, Anja Jambrošič, Vanja Kebel, Tjaša Kontrec, Zala Kostric, Domen

Egyptian: ·(transitive) to make to bow down··Used in Old Egyptian; archaic by Middle Egyptian. Used mostly since Middle Egyptian. Archaic or greatly restricted in usage by …Zakon o zavodih (ZZ) Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) Naslov ang. Institutes Act. Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. - Zakon o zavodih (Uradni list …Fran/iskanje/tj. Piškotke uporabljamo za: analitične namene - spremljamo vedenje uporabnikov, zato da lahko izboljšamo delovanje strani. vaše preference - da si zapomnimo, kako želite, da vam deluje naš portal.Pridevnik čimprejšnji ostaja zapisan skupaj (tako v SSKJ kot v SP 2001), saj gre za tvorjenko s čim in pridevnikom prejšnji, ki izraža časovnost, kot na primer jutrišnji, včerajšnji, zdajšnji. Ti pridevniki nimajo primerniških oblik, zato jih ne moremo primerjati z zvezami čim hitrejši, čim zgodnejši, ki jih pišemo narazen ...Pridevnik čimprejšnji ostaja zapisan skupaj (tako v SSKJ kot v SP 2001), saj gre za tvorjenko s čim in pridevnikom prejšnji, ki izraža časovnost, kot na primer jutrišnji, včerajšnji, zdajšnji. Ti pridevniki nimajo primerniških oblik, zato jih ne moremo primerjati z zvezami čim hitrejši, čim zgodnejši, ki jih pišemo narazen ...

SSKJ navaja, da je to neustaljena raba, SP2001 pa nič. Odgovor: Tako SSKJ kot SP 2001 zvezo v kolikor v pogojnih odvisnih stavkih vrednotita kot normativno neustrezno. Oznaka neust (aljeno) pomeni, da se zveza kljub prepovedim v rabi še kar uporablja, pravopis pa uporabi zanjo izrecno normativno oznako nepravilno (krožec).

- Łrtica nad Łrko, npr. â, zaznamuje dolžino ustreznega glasu; v SSKJ tudi akut in cirkumfleks > kotnik v desno, npr. ty > ti, zaznamuje prehod v kaj < kotnik v levo, npr. ti < ty, zaznamuje nastanek iz Łesa-- Łrtica za vezajem, npr. mami --, zaznamuje neglasovno (niŁto) konŁnico - Łrtica za soglasnikom v oglatem oklepaju; npr.

vitki jagnedi ob cesti: ravnina s samotnimi jagnedi (SSKJ II. str. 196)}članek Naslovno besedo slovarskega članka imenujemo geslo, članek pa geselski stavek. GLAVA IN ZAGLAVJE GESELSKEGA ČLANKA Geslo je zapisano v osnovni obliki (npr. samostalnik v imenovalniku ednine, glagol v nedoločniku itd.)sukcesíven -vna -o prid. (ȋ) knjiž. zaporeden, postopen: sukcesivni dogodki; simultano in sukcesivno dogajanje / sukcesiven izid obeh delov knjige; sukcesivna izročitev blaga / sukcesivni prehod v drugačno obliko. sukcesívno prisl.: sukcesivno nabavljen material. Kopiraj sestavek. Predlagajte popravek ali dopolnitev sestavka.Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh.Zadetki iskanja. SSKJ². nadáljnji -a -e prid. (ȃ) 1. ki traja dalje, navadno po začasnem, vmesnem prenehanju: odločiti se za nadaljnji boj; nadaljnja vožnja bo, upamo, udobnejša / njegova nadaljnja usoda je neznana / omejiti nadaljnje naraščanje cen. // ki traja dalje na drugačni, novi stopnji: odločiti se za nadaljnji študij; na ...Samostojni izpis sestavka. zákon -óna tudi -a m (á ọ́; á) 1. splošno veljaven pravni predpis z najvišjo pravno močjo, podrejen ustavi: tako določa, predpisuje zakon; zakon velja; izglasovati, podpisati, razglasiti zakon; izvajati, kršiti zakon; to je po zakonu prepovedano; predvideti v zakonu, z zakonom; z zakonom zajamčene pravice ...SSKJ navaja tudi frazeologijo, reke in zelo znane pregovore ter proste in stalne besedne zveze. Slovar slovenskega knjižnega jezika obsega leposlovni, znanstveni, publicistični in pogovorni jezik ter terminologijo, žargone in narečno besedišče. Geselski članek SSKJ Vsako geslo je v slovarju prikazano v svojem odstavku in razvrščeno po ...

Slovar slovenskega knjižnega jezika Spletna izdaja Ta izdaja je vsebinsko enaka prvotiskom iz 1970, 1975, 1979, 1985 in 1991, ponatisoma iz 1997 in 2008 ter digitalnima izdajama iz 1998 in 2000. Ljubljana 2000 Izdala Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnostiFran/Etimološki. Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko preberete tu. Če ne dovolite uporabe ...Rezultati iskanja za iskalni niz '*' po slovarju 'Slovar slovenskega knjižnega jezika' (SSKJ).sòpoménka -e ž. GLEJ SINONIM: sinonim. Jezikovna. Pomeni pridevnika »pokroviteljski« in sopomenka »patronističen«. Po pohajkovanju v Franu sem zasledil, da je pod besedo pokriviteljski naveden le ta, ki se nanaša na pokrovitelja, torej zaščitniški oz. tak, ki gmotno podpira nekoga/nekaj - projekt. Pod kvalifikatorjem ekspresivno je ...Doktrina. Doktrina ( latinsko doctrina iz docere = učiti) je po SSKJ sistem teorij z določenega področja oziroma nazor ali načelo, včasih tudi togo, neživljenjsko mnenje . V večini jezikov, ki jo uporabljajo, je beseda ohranila originalni pomen, to je predmet poučevanja. Na primer Marksova doktrina pomeni skupek teorij, ki jih je Marks ...Zna~aj slovarja XVII ni v geslih kratic in simbolov; so pa ti izjemoma dodani posameznim zgledom v ilustrativnem gradivu (circa) oziroma na koncu razlag (berkelij).Zaradi omejenega obsega v slovarju tudi ni glagolnikov, manj{alnic, svojilnih pridevnikov,

Fran/Etimološki. Ta stran uporablja piškotke zato, da lahko razločujemo med uporabniki, štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. Uporabljamo tudi piškotke partnerjev Google Analytics, ki analizirajo vaše vedenje na spletnih straneh. Več o posameznih piškotkih si lahko preberete tu. Če ne dovolite uporabe ...

Hashes for SSKJpy-.1.1.win-amd64.exe; Algorithm Hash digest; SHA256: 6f3abb448df5226421b1d3b80e879762b4f6ffd860d0c133842b7fd8745700c4: Copy : MD5Zveza tako imenovani se v besedilih pogosto pojavlja kot izpostavitev, zato je verjetno prišlo do potrebe po krajšanju. Prvič jo zasledimo v pravopisu leta 1962 v razširjenem seznamu okrajšav prinaša zapis t. i. ( tako imenovan ), sledi mu tudi SSKJ in zadnji slovenski pravopis ( t. i. = tako imenovani ). Vsi referenčni priročniki torej ...SSKJ/SSKJ Overview and FBOs for Pau dos Ferros Airport - (Pau dos Ferros, RN) Products. Data Products. AeroAPI Flight data API with on-demand flight status and flight tracking data. FlightAware Firehose Streaming flight data feed for enterprise integrations with real-time, historical and predictive flight data.Moka v SSKJ. Če nas zanima pomen besede moka, besedo vpišemo v iskalno okence SSKJ. Za branje in razumevanje rezultatov je treba poznati dele slovarskih sestavkov. Na spodnji fotografiji so označeni pomembni deli slovarskega sestavka SSKJ: 1. glava (geslo, podatki o besedni vrsti) 2. zaglavje (podatki o naglaševanju, intonaciji)Frazeme so v SSKJ iskali in jih izbrali: Laura Feher, Anja Ftičar, Adrijana Gal, Gloria Gjuran, Anita Grah, Lea Halas, Ines Herženjak, Lilla Hodnicki, Sara Horvat, Eszter Horváth, Anja Jambrošič, Vanja Kebel, Tjaša Kontrec, Zala Kostric, DomenPridevnik čimprejšnji ostaja zapisan skupaj (tako v SSKJ kot v SP 2001), saj gre za tvorjenko s čim in pridevnikom prejšnji, ki izraža časovnost, kot na primer jutrišnji, včerajšnji, zdajšnji. Ti pridevniki nimajo primerniških oblik, zato jih ne moremo primerjati z zvezami čim hitrejši, čim zgodnejši, ki jih pišemo narazen ...SSKJ² - Prijava. Po registraciji do slovarja dostopate z e-naslovom in geslom, ki ste ju navedli ob registraciji. Z istimi prijavnimi podatki (e-naslov in geslo) so mogoče NAJVEČ TRI hkratne prijave z različnih naprav. Če želite dostopati s četrte naprave, se morate na eni od prvih treh naprav odjaviti. E-naslov. Geslo.V tokratnem blogu smo zbrali 10 »težavnih« samostalnikov, ki jih najpogosteje napačno sklanjamo.Seveda se napake ne pojavljajo v vseh sklonih, ampak samo v nekaterih - pogostejše so pri množinskih oblikah. Med samostalniki najdemo na primer tiste, ki označujejo človeške organe (pljuča, možgani), sorodstvene vezi (mati, hči, otrok), nekatere množinske samostalnike (drva, tla) ipd.sòpoménka -e ž (ȍ-ẹ̑) jezikosl. beseda, ki ima (skoraj) enak pomen kot kaka druga beseda; sinonim: biti, tepsti, tolči so sopomenke; sopomenke in protipomenke. Število zadetkov: 9.

BESEDNA DRUŽINA - UČNI LIST. Klikni na povezavo BESEDNA_DRUZINA_vaje.doc za ogled na datoteke.

Besedilo se sme prosto uporabljati v skladu z dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0; uveljavljajo se lahko dodatni pogoji.Za podrobnosti glej Pogoje uporabe. Wikipedia® je tržna znamka neprofitne organizacije Wikimedia Foundation Inc.; Pravilnik o zasebnosti

Jezikovni priročniki, uporaba SSKJ-22: Knjižne in neknjižne zvrsti-32: Korekturna znamenja +1: Lastna imena +1: Ločila - 2 datoteki: Ločila [01] +12: Ločila [02] - koncna +3: Medmet-41: Narečne besede na Primorskem +2: Nastanek slovenskega jezika - 3 datoteke: Nastanek slovenskega jezika [01] +6: Nastanek slovenskega jezika [02] +8 ...SSKJ - enojezičen slovar, obsega 5 knjig z okrog 110.000 gesel s podgesli, ima informativ-no-normativni značaj (je predvsem pojasnjevalen). V slovarju ni lastnih imen, umetno narejenih in priložnostnih besed, kratic ter simbolov. Zgradba slovarja Slovarski sestavki so razvrščeni po abecednem redu.V tokratnem blogu smo zbrali 10 »težavnih« samostalnikov, ki jih najpogosteje napačno sklanjamo.Seveda se napake ne pojavljajo v vseh sklonih, ampak samo v nekaterih - pogostejše so pri množinskih oblikah. Med samostalniki najdemo na primer tiste, ki označujejo človeške organe (pljuča, možgani), sorodstvene vezi (mati, hči, otrok), nekatere množinske samostalnike (drva, tla) ipd.Seznam kratic in kvalifikatorjev XLIX O obl. obla~ilna stroka obrt. obrtni{tvo or. orodnik os. oseba otr. otro{ko; prim. § 138 oz. oziroma P pal. paleontologija papir. papirni{tvo ped. pedagogikaSSKJ je razlagalni slovar, kar pomeni, da se osredotoča na pomensko razlago besede (prinaša informacijo o tem, kaj pomeni beseda). Če ima beseda več pomenov, so ti med …Vključevanje besed v slovar: »janšizem« Pred kratkim me je kolega novinar opozoril na novo geslo v omrežni različici Slovarja slovenskega knjižnega jezika, ki ga v moji tiskani izdaji še ni najti.Gre za izraz janšízem.. Ker gre očitno za politično občutljivo besedo, ki je bila v SSKJ vnesena v politično občutljivem času, me zanima sledeče:Contact Number for HK, Macao, Taiwan and Overseas +86 400 900 6868 Monday to Friday 08:30-21:30 Saturday to Sunday 08:30-12:30 14:00-18:00There are some fabulous casino gamers who stream their slots action online for free. This is a great way to learn about slot strategy. Check out our full guide to Live Slots Streaming. You can play any type of slot for free. This includes classic three-reel slots as well as 3D five-reel slots with immersive bonus games and other special features.Comfortable, supportive tights that last: Commando Ultimate Opaque Matte Tights. Budget tights in tons of sizes: Snag Opaque Tights. The most durable tights: Sheertex Luxury Semi Sheer Tights ...Raznovrstna proizvodnja gospodinjstev za lastno rabo. <p>Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) je obvezen nacionalni standard, ki se uporablja za določanje dejavnosti in za razvrščanje poslovnih subjektov in njihovih delov. Ob začetku poslovanja mora vsak podjetnik iz SKD izbrati ustrezno dejavnost.</p>.Izvor imena. Ime Karantanija je nedvomno predslovanskega izvora, o njem pa sta možni dve razlagi. Po prvi razlagi je ime izpeljano iz predindoevropske besede *karra v pomenu 'skala', po drugi razlagi pa je ime keltskega izvora in izpeljano iz besede *karantos v pomenu 'prijatelj'. Karantanija je latinizirana oblika imena, ki se je uporabljalo v takratnih virih.SSKJ². klišírati -am nedov. in dov. (ȋ) tisk. izdelovati klišeje: kliširal je slabo. klišíran -a -o. 1. deležnik od kliširati: kliširane plošče. 2. ekspr. ki ima ustaljeno ali pogosto ponavljajočo se obliko: piše kliširane rime. Celotno geslo Frazemi. knjíga Frazemi s sestavino knjíga:

V SSKJ, ki pa je osnova za sestavljalce pa je kamerman sinonim za snemalca. 3y. View 6 more replies. Fleur Jalv. Ko sem izpolnila, so napisali, da mi pošljejo kodo po telefonu, naj jo vpišem in potrdim. Tiste slavne kode nisem nikoli dobila, čeprav sem že večkrat reševala. Tudi danes mi je niso poslali. 2y.Kaj je arhetip? Definicija arhetipa ima izvor v grškem jeziku. Korenske besede so arhein , kar pomeni "izvirno ali staro"; in tipkami , kar pomeni "vzorec, model ali tip". Kombinirani pomen je "izvirni vzorec", katerega so vse druge podobne osebe, predmeti ali koncepti izpeljani, kopirani, oblikovani ali posnemani ali iz anonimne maske.Izvor imena. Ime Karantanija je nedvomno predslovanskega izvora, o njem pa sta možni dve razlagi. Po prvi razlagi je ime izpeljano iz predindoevropske besede *karra v pomenu 'skala', po drugi razlagi pa je ime keltskega izvora in izpeljano iz besede *karantos v pomenu 'prijatelj'. Karantanija je latinizirana oblika imena, ki se je uporabljalo v takratnih virih.Instagram:https://instagram. trifold poster templatesoftball big 12 championshiplady razorbacks softball schedule 2023baseball records since all star break sòpoménka -e ž. GLEJ SINONIM: sinonim. Jezikovna. Pomeni pridevnika »pokroviteljski« in sopomenka »patronističen«. Po pohajkovanju v Franu sem zasledil, da je pod besedo pokriviteljski naveden le ta, ki se nanaša na pokrovitelja, torej zaščitniški oz. tak, ki gmotno podpira nekoga/nekaj - projekt. Pod kvalifikatorjem ekspresivno je ...Zapis pozdrava »živijo« V knjigah in časopisih najpogosteje srečujem obliko pozdrava živjo, toda v SSKJ-ju obstaja zgolj živijo.Tudi moja prijateljica lektorica mi vztrajno moje živjo, kadar jih napišem v kakšnem tekstu, ki ji ga dam za pregledat, spreminja v živijo.. Kako je s tem? earthquake in wichita kansasleed brakes This article reports on the factor structure and the psychometric properties of a revised questionnaire (SSKJ 3-8) for the measurement of coping in children and adolescents. Coping was assessed with the subscales seeking social support, problem solving, avoidant coping, palliative emotion regulation, and anger-related emotion regulation. The results were based on studies with a total of 1,991 ...SS navaja, da se poleg ‘predpisane’ in sistemsko ustrezne oblike ( zaželen) pogosto rabi tudi oblika zaželjen (delno tvorjena po zgledu samostalnika želja ). SP 62 navaja le obliko želen. V SSKJ nastopa v okviru gesla zaželeti podgeslo zaželen, s pripisom ‘tudi zaželjen’. Janez Sršen v svojem priročniku svetuje, da naj bi ... lawrence ks music Slovar slovenskega knjižnega jezika Spletna izdaja Ta izdaja je vsebinsko enaka prvotiskom iz 1970, 1975, 1979, 1985 in 1991, ponatisoma iz 1997 in 2008 ter digitalnima izdajama iz 1998 in 2000. Ljubljana 2000 Izdala Slovenska akademija znanosti in umetnosti Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnostiIšči po slovarju 'eSSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika' (eSSKJ. PDF | The Slovar slovenskega knjižnega jezika (Dictionary of the Slovenian standard language, SSKJ) is a fundamental dictionary of the Slovenian... | Find, read …